אין בית הפרס עושה בית הפרס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שדה שהיה בה קבר ונחרשה, קבעו חכמים, שמאה אמה מסביב לקבר נעשה "בית הפרס" (שטח שיש בו ספק טומאת מת. ראה: בית הפרס), ועפרו מטמא במגע ובמשא, לפי שחוששים שמא גררה עמה המחרשה עצם כשעורה מעצמות המת; ואם חרשו מאה אמה ממקום הקבר, וחזרו וחרשו מאותו בית הפרס ולהלן, השדה השנייה שנחרשה אינה נעשית בית הפרס.