אין ברירה אלא בתערובת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין איסור בורר בשבת (ראה: אבות מלאכות) אלא כשהאוכל והפסולת או שני המינים מעורבים יחדיו, ולא כשאוסף ומקבץ דברים שאינם מעורבים זה בזה.