אין לך בו אלא משעת חידושו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עדים שהעידו בתאריך מסויים, ולאחר זמן הוזמו על עדות זו, אין העדויות שהעידו בינתיים פסולות, שכן עצם הדין שאנו מאמינים לעדים המזימים ופוסלים על פיהם את העדים המוזמים, אינו דבר הנובע מן ההיגיון, אלא הוא חידוש שחידשה תורה, ומכיון שהוא חידוש, "אין לך בו אלא משעת חידושו" - אין הוא חל אלא מכאן ולהבא ולא לשעבר. (ראה ערך: עד זומם למפרע הוא נפסל).