אין מבריחין את השבויין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסור לעשות תחבולות, כדי שהשבויים יברחו מידי שוביהם.


בטעם הדבר נחלקו תנאים: יש מבארים, שמא מתוך כך ינהגו השובים באכזריות עם השבויים שיפלו בידיהם בעתיד; ויש שאינו חושש לתקנת שבויים אחרים שיבואו לידם בעתיד, אלא לתקנת השבויים הנמצאים עכשיו בידיהם, שמא ינהגו בהם השובים בחומרה, אם יבריחו חלק מהם. לדעתו, אם אין ביד השובים אלא שבוי אחד - מותר לסייע לו לברוח משביו.