אין מעידין אלא עד שלשה ימים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין מעידים על האדם שמת, כדי להתיר את אשתו להינשא, אלא אם כן הכירוהו בתוך שלשה ימים למיתתו, אבל לאחר שלשה ימים אין עדותם כלום, לפי שמראה פניו של המת משתנה לאחר שלשה ימים.