אין פודים את הקדשים להאכילן לכלבים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהמות קדשים שנטרפו, אין פודים אותם, להוציאם לחולין ולקנות בדמיהם קרבנות אחרים, שהואיל והן טריפה, הרי שאינן ראויות עוד לאכילת אדם, אלא לאכילת כלבים, הלכך אין פודים אותם להאכילם לכלבים, משום כבוד הקדשים, אלא ירעו עד שימותו ויקברו.