אין שביעית משמטת אלא בסופה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

זמן שמיטת כספים הוא בסוף יום כ"ט אלול של שנת השמיטה, שנאמר (דברים לא, י): "מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסכות", ולמדו חכמים: "מקץ" פירושו לאחר השמיטה.


לכן, במשך שנת השמיטה מותר לגבות כל חוב שיש לאדם אצל חברו, ואחרי שנת השמיטה אסור לו לגבות כל חוב, בין הלוואה שנעשתה קודם השמיטה בין הלוואה שנעשתה בשנת השמיטה.