אם אין בשר אין דם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

זבח שבשרו נטמא או אבד לפני זריקת הדם, אין זורקים את דמו על המזבח. כמו כן, מנחה ששייריה נטמאו או אבדו לפני הקטרת הקומץ, אין מקטירים את קומצה על המזבח.