Difference between revisions of "אמונת חכמים"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(יצירת דף עם התוכן "=אמונת חכמים= ביטוי שמוזכר בפרקי אבות פרק ו משנה ו, ביחס כאחד הדברים שהתורה נקנית בהם לאדם...")
 
Line 1: Line 1:
=אמונת חכמים=
 
 
ביטוי שמוזכר בפרקי אבות פרק ו משנה ו, ביחס כאחד הדברים שהתורה נקנית בהם לאדם הלומדה. משמעותו הראשונית היא אמונה בחכמים ובדבריהם.
 
ביטוי שמוזכר בפרקי אבות פרק ו משנה ו, ביחס כאחד הדברים שהתורה נקנית בהם לאדם הלומדה. משמעותו הראשונית היא אמונה בחכמים ובדבריהם.
 +
==אמונה בתורה שבעל פה==
 +
במשמעותה הבסיסית אמונת חכמים היא אמונה בחכמים מעתיקי השמועה ומעבירי התורה שבעל פה שהעבירוה כראוי מבלי שיוסיפו ומבלי שישנו מעקרונות התורה וכלליה.
 +
==אמונה בחכמי כל דור==
 +
==מעשי אמונת חכמים בגמרא==
 +
בגמרא פסחים דף מב מסופר על אנשי פפוניא שדרש לפניהם רב מתנא שיש ללוש את המצות במים שלנו. בני העיר סברו שכוונתו שיש לקבל ממנו מים השייכים לו (מים שלנו במשמעות מים ששייכים לנו) כדי ללוש את המצות, ולא הבינו שהכוונה למים שעבר עליהם הלילה כשהם מכונסים בכלי בבית (מים שלנו במשמעות מים שעברו לינה בבית). לאחר הדרשה באו אליו כל בני העיר לקבל ממנו מים שלו. אמונה בדברי חכמים שהיתה בהם לא התחכמו לחשוב מה ההבדל בין מים של רב מתנא לבין מים רגילים אלא צייתו לדבריו<ref>ראה 'מעיינה של תורה'</ref>

Revision as of 13:29, 7 November 2012

ביטוי שמוזכר בפרקי אבות פרק ו משנה ו, ביחס כאחד הדברים שהתורה נקנית בהם לאדם הלומדה. משמעותו הראשונית היא אמונה בחכמים ובדבריהם.

אמונה בתורה שבעל פה

במשמעותה הבסיסית אמונת חכמים היא אמונה בחכמים מעתיקי השמועה ומעבירי התורה שבעל פה שהעבירוה כראוי מבלי שיוסיפו ומבלי שישנו מעקרונות התורה וכלליה.

אמונה בחכמי כל דור

מעשי אמונת חכמים בגמרא

בגמרא פסחים דף מב מסופר על אנשי פפוניא שדרש לפניהם רב מתנא שיש ללוש את המצות במים שלנו. בני העיר סברו שכוונתו שיש לקבל ממנו מים השייכים לו (מים שלנו במשמעות מים ששייכים לנו) כדי ללוש את המצות, ולא הבינו שהכוונה למים שעבר עליהם הלילה כשהם מכונסים בכלי בבית (מים שלנו במשמעות מים שעברו לינה בבית). לאחר הדרשה באו אליו כל בני העיר לקבל ממנו מים שלו. אמונה בדברי חכמים שהיתה בהם לא התחכמו לחשוב מה ההבדל בין מים של רב מתנא לבין מים רגילים אלא צייתו לדבריו[1]

  1. ראה 'מעיינה של תורה'