Difference between revisions of "ביטול הנוקפים"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
m
 
Line 1: Line 1:
ביטול הכאת הקרבן או שריטתו, לפני שחיטתו.
+
ביטול הכאת ה[[קרבן]] או שריטתו, לפני שחיטתו.
  
  
  
יוחנן כהן גדול, ששימש בכהונה גדולה אחרי שמעון הצדיק, ביטל את מעשה הנוקפים, שהיו חובטים במקלות בקרבן או שורטים שריטות בין קרניו כדי שיפול לו דם בעיניו ויתבלבל ועל ידי כך יהא נוח לכפתו ולשחטו.
+
[[יוחנן כהן גדול]], ששימש בכהונה גדולה אחרי [[שמעון הצדיק]], ביטל את מעשה הנוקפים, שהיו חובטים במקלות בקרבן או שורטים שריטות בין קרניו כדי שיפול לו דם בעיניו ויתבלבל ועל ידי כך יהא נוח לכפתו ולשחטו.
  
  
Line 16: Line 16:
  
  
 
+
[[קטגוריה: מקדש וקרבנות]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Latest revision as of 20:55, 17 February 2009

ביטול הכאת הקרבן או שריטתו, לפני שחיטתו.


יוחנן כהן גדול, ששימש בכהונה גדולה אחרי שמעון הצדיק, ביטל את מעשה הנוקפים, שהיו חובטים במקלות בקרבן או שורטים שריטות בין קרניו כדי שיפול לו דם בעיניו ויתבלבל ועל ידי כך יהא נוח לכפתו ולשחטו.


יוחנן כהן גדול ביטל זאת מחשש שינקב קרום מוחו של הקרבן על ידי החבטה וייעשה טריפה, או משום שהיה נראה כאילו הוא בעל מום כתוצאה מהשריטות.


כדי להקל עליהם את שחיטת הקרבן, תיקן להם יוחנן כהן גדול טבעות בקרקע שבהן היו מכניסים את צוואר הקרבן או את רגליו ושוחטים אותו בנקל.