ביקור מומים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בדיקת הקרבנות העומדים להקרבה, ארבעה ימים קודם שחיטתם ושוב לפני שחיטתם, כדי לקבוע בוודאות שאין בהם מומים הפוסלים אותם להקרבה.