ברזל ממית בכל שהוא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ברזל ממית בכל שהוא פירושו שאין שיעור בגודל כלי ברזל על מנת לגרום למית.

הסבר[edit]

כתב הרמב"ם [1]: "המכה את חבירו בזדון באבן או בעץ והמיתו אומדין דבר שהכהו בו ומקום שהכה עליו אם ראוי אותו חפץ להמית באבר זה או אינו ראוי שנאמר באבן יד אשר ימות בה הכהו או בכלי עץ אשר ימות בו הכהו עד שיהיה בו כדי להמית" אבל יש הסתייגות בכלל זה של אומדנא [2]: "כלי ברזל לא נתנה בה תורה שיעור שנאמר: "ואם בכלי ברזל הכהו וימות רוצח הוא" ואפילו במחט והוא שיהיה לו חוד כמו מחט או שפוד או סכין וכיוצא בהן אבל אם הכהו בעשת של ברזל וכיוצא בה אומדין אותה כדרך שאומדין העץ או האבן"

טעם[edit]

בטעם הדבר שברזל ממית בכל שהוא נחלקו הראשונים: לרש"י [3] בגלל שיכול לתוחבו למחט בושט או בלב, לתוספות[4] בגלל שברזל בטבעו עושה חבורה.

הערות שוליים

  1. הלכות רוצח ושמירת הנפש פ"ג הלכות א
  2. רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פ"ג ה"ד
  3. סנהדרין עו: ד"ה שהברזל
  4. סנהדרין עו: ד"ה שברזל