בריאות הנפש

From ויקישיבה
Revision as of 15:24, 3 July 2009 by Hoggy (talk | contribs) (תזאורוס לוגי)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

 • "ת"ר איזהו דרך שוטה היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות והמקרע את כסותו"
 • אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס וחזר ואמר אל תכתבו אין דבריו האחרונים כלום
 • אין מביאין ראיה מן השוטים
 • אין שוטה נפגע (ראה רש"י)
 • אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות
 • (קורדייקוס) במאי קמיפלגי ר"ל מדמי ליה לישן ור' יוחנן מדמי ליה לשוטה
 • משחרב ביהמ"ק... ניתנה נבואה לשוטים
 • רעיון
 • רוח תזזית
 • רוח רעה \ מרה שחורה \ רוח קצרות
 • כוליקוס
 • טירוף הדעת
 • גדנריפס