גאב"ד

From ויקישיבה
Revision as of 20:47, 27 December 2018 by וייצמאן (talk | contribs) (יצירת דף עם התוכן "גאב"ד - הם ראשי התיבות של 'גאון אב בית דין', התואר שהיה מקובל בקהילות אירופה לרב העיר. הגא...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

גאב"ד - הם ראשי התיבות של 'גאון אב בית דין', התואר שהיה מקובל בקהילות אירופה לרב העיר. הגאב"ד בדרך כלל לא היה חבר פעיל בבית הדין למרות תוארו, והכרעתו נדרשה אך ורק במקרים מסובכים במיוחד, או בשאלות עקרוניות בענייני הנהגת הקהילה.