גהוק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגמרא במסכת ברכות אומרת [דף כד ע"ב] כי המגהק בתפילתו לרצונו - הרי זה מגסי הרוח. ואם גיהוקו מתוך אונס - אין איסור. [פירוש רש"י - גיהוק - פעמים שאדם מוציא מגופו לפיו נפיחה מתוך שובעו וריחה כריח המאכל שאכל.]

  • גיהוק בתפילה