Difference between revisions of "גרמניה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Tags: Mobile edit, Mobile web edit
Line 1: Line 1:
'''גרמניה''' היא מדינה ב[[אירופה]]. בראשית תקופת ה[[ראשונים]] היוותה גרמניה,  שנקראה אז אשכנז, את מרכז התורה באירופה. הישיבות הגדולות היו בה, ובה נתחברו החיבורים הגדולים. מפורסמות במיוחד העירם בהן היו מרכזי התורה: [[מגנצא]], וורמייזא, שפירא, פיורדא ועוד. יהדות אשכנז נחרבה כמעל לחלוטין בעקבות [[פרעות תתנ"ו]].   
+
מתוך הויקיפדיה העברית: '''גרמניה''' היא מדינה ב[[אירופה]]. בראשית תקופת ה[[ראשונים]] היוותה גרמניה,  שנקראה אז אשכנז, את מרכז התורה באירופה. הישיבות הגדולות היו בה, ובה נתחברו החיבורים הגדולים. מפורסמות במיוחד העירם בהן היו מרכזי התורה: [[מגנצא]], וורמייזא, שפירא, פיורדא ועוד. יהדות אשכנז נחרבה כמעל לחלוטין בעקבות [[פרעות תתנ"ו]].   
  
 
גרמניה מוזכרת לרעה בדברי ימי ישראל בגלל [[השואה]].
 
גרמניה מוזכרת לרעה בדברי ימי ישראל בגלל [[השואה]].

Revision as of 22:07, 11 December 2018

מתוך הויקיפדיה העברית: גרמניה היא מדינה באירופה. בראשית תקופת הראשונים היוותה גרמניה, שנקראה אז אשכנז, את מרכז התורה באירופה. הישיבות הגדולות היו בה, ובה נתחברו החיבורים הגדולים. מפורסמות במיוחד העירם בהן היו מרכזי התורה: מגנצא, וורמייזא, שפירא, פיורדא ועוד. יהדות אשכנז נחרבה כמעל לחלוטין בעקבות פרעות תתנ"ו.

גרמניה מוזכרת לרעה בדברי ימי ישראל בגלל השואה.