דרישה וחקירה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חובת הדיינים לחקור ולבדוק באופן מדוקדק וקפדני את העדים המעידים בבית הדין על ידי שלושה סוגי שאלות: חקירות, דרישות ובדיקות. החקירות הן שאלות על זמן האירוע ועל מקום התרחשותו. הדרישות הן שאלות על גוף המעשה. הבדיקות הן שאלות צדדיות על דברים שאינם מעיקר העדות ואין העדות תלויה בהן.