דרך המשכה

From ויקישיבה
(Redirected from המשכה)
Jump to navigation Jump to search

מקווה שיש בו יותר מעשרים סאה מים שאינם שאובים, מותר להשלימו עד ארבעים סאה ממים שאובים, באופן שלא יערה מן הדלי - וכדומה - ישירות לתוך המקווה, שהרי בכגון זה אפילו שלושה לוגים מים שאובים פוסלים את המקווה החסר, אלא יעשה חריץ, ויערה מן הדלי לתוך החריץ, ויקלחו המים דרך החריץ לתוך המקווה, ואין המים השאובים פוסלים את המקווה כשהם קולחים דרך המשכה, אלא כשלא היה רוב שיעורו של המקווה ממים שאינם שאובים.