העופות והמנחות אינן עושין תמורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הממיר תור או בן יונה של חולין בתור או בבן יונה שהוקדש לקרבן, וכן הממיר סולת חיטים או סולת שעורים של חולין בסולת חיטים או בסולת שעורים שהוקדשה למנחה, לא חלה עליהם קדושת תמורה.