הציץ מרצה על הטמא ואינו מרצה על היוצא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אם נטמאו האימורים של הזבחים או הקומץ של המנחה, והקטירם, הציץ מרצה שיהא הקרבן כשר, אבל אם יצאו מחוץ לעזרה ונפסלו ביוצא, אף שחזר והכניסם והקטירם על המזבח, אין הציץ מרצה והקרבן פסול.