Difference between revisions of "הרב ישעיהו מייטליס"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:
 
התחתן עם יהודית, בתו של [[הרב אהרן קלר]]- רבה הראשון של נהריה, בעל 'מטה אהרן'. הרב קלר בא לרצי"ה בשנת תשל"ז לבקש שישלח לו אברך שיעזור לובחיזוק ענייני הדת בנהריה. הרצי"ה הודיע לו שאין יותר מתאים לכך מאשר חתנו - הרב מייטליס, והוא עבר לנהריה.  
 
התחתן עם יהודית, בתו של [[הרב אהרן קלר]]- רבה הראשון של נהריה, בעל 'מטה אהרן'. הרב קלר בא לרצי"ה בשנת תשל"ז לבקש שישלח לו אברך שיעזור לובחיזוק ענייני הדת בנהריה. הרצי"ה הודיע לו שאין יותר מתאים לכך מאשר חתנו - הרב מייטליס, והוא עבר לנהריה.  
  
בשנת תשנ"ו התמנה לכהן כרב העיר תחת חותנו, שנפטר שנה לאחר מכן בתשנ"ז. לצדו מכהן כרבה הספרדי של העיר [[הרב דוד חי אבוחצירא]].  
+
בשנת תשנ"ו התמנה לכהן כרב העיר תחת חותנו, שנפטר שנה לאחר מכן בתשנ"ז. לצדו מכהן כרבה הספרדי של העיר [[הרב דוד חי אבוחצירא]]. בערך בתקופה זו הוקמה בעיר ישיבת ההסדר "נהר דעה" כשהרב מייטליס נמנה על מייסדיה, והחל לכהן כראש הישיבה לצד [[הרב אליהו בלום]].  
 
 
בשנת תשס"ו הוקמה בעיר ישיבת ההסדר "נהר דעה" כשהרב מייטליס נמנה על מייסדיה, והחל לכהן כראש הישיבה לצד [[הרב אליהו בלום]].  
 
  
 
עד היום מכהן הרב מייטליס בשני תפקידים אלו.  
 
עד היום מכהן הרב מייטליס בשני תפקידים אלו.  

Revision as of 20:52, 25 March 2012

הרב ישעיהו מייטליס הוא רבההאשכנזי של נהריה וראש ישיבת ההסדר "נהר דעה" בעיר.

נולד בשנת תש"ט בעיירה סוסנוביץ שבפולין לר' יצחק ושושנה מייטליס. כשהיה בן שנה עלתה משפתו לארץ ישראל, והתיישבה במחנות עולים בחיפה. לאחר מכן עברה לגור במגורי קבע בפתח תקווה.

בצעירותו למד בישיבת נחל יצחק בנחלים, לאחר מכן המשיך את לימודיו בישיבת מרכז הרב, אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק, הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא והרב שאול ישראלי, שם למד כעשר שנים. תוך כדי לימודיו בישיבת "מרכז הרב" עשה שירות צבאי חלקי, בתחילה בחיל תותחנים ואח"כ ברבנות הצבאית בגזרת גבול לבנון. קיבל הסמכה לרבנות מהרב איסר יהודה אונטרמן הרב הראשי לישראל, הרב קראוס (מירושלים) והרב ישראל אריה זלמנוביץ (רבה של עכו). התחתן עם יהודית, בתו של הרב אהרן קלר- רבה הראשון של נהריה, בעל 'מטה אהרן'. הרב קלר בא לרצי"ה בשנת תשל"ז לבקש שישלח לו אברך שיעזור לובחיזוק ענייני הדת בנהריה. הרצי"ה הודיע לו שאין יותר מתאים לכך מאשר חתנו - הרב מייטליס, והוא עבר לנהריה.

בשנת תשנ"ו התמנה לכהן כרב העיר תחת חותנו, שנפטר שנה לאחר מכן בתשנ"ז. לצדו מכהן כרבה הספרדי של העיר הרב דוד חי אבוחצירא. בערך בתקופה זו הוקמה בעיר ישיבת ההסדר "נהר דעה" כשהרב מייטליס נמנה על מייסדיה, והחל לכהן כראש הישיבה לצד הרב אליהו בלום.

עד היום מכהן הרב מייטליס בשני תפקידים אלו.