ויקישיבה:מיזמים/תורנית/מנחות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבנות הבאים מסולת חיטים או שעורים.

ישנן מנחות שהן נקמצות (שמקטירים מהן קומץ על גבי המזבח) וישנן מנחות שאינן נקמצות, כפי שיבואר בערכה של כל מנחה ומנחה.

ארבע עבודות הכרחיות ישנן להכשרן וכפרתן של המנחות הנקמצות, ואלו הן: א. קמיצת המנחה; ב. נתינת הקומץ בכלי שרת; ג. הולכת הקומץ למזבח; ד. הקטרת הקומץ על גבי המזבח.

ארבע עבודות אלו דינן כעבודות הנעשות בזבחים: שחיטה, קבלת הדם, הולכת הדם וזריקת הדם. קמיצת המנחה היא כמו שחיטת הזבחים. נתינת הקומץ בכלי שרת היא כמו קבלת הדם. הולכת הקומץ כהולכת הדם. הקטרת הקומץ כזריקת הדם; ומכאן שכל מה שפוסל באחת מן העבודות של הזבח (ראה: זבחים) פוסל בעבודה המתאימה לה במנחה.