ולד תודה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהמה שנולדה מבהמה שהוקדשה לקרבן תודה, שדינה כדין התודה, שאימוריה קרבים על גבי המזבח, ובשרה נאכל לכהנים, אלא שהתודה עצמה טעונה לחם (ראה: לחמי תודה) ואילו ולדה אינו טעון לחם.