זיתוס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

זיתוס (ויש גורסים זיתום) הוא משקה חמץ שקיימות שתי מסורות אצל האמורים איך נעשה (פסחים מב:):

  • שליש שעורים, שליש כרכום ושליש מלח. (שיטת רב יוסף)
  • שליש חיטים, שליש כרכום ושליש מלח. (שיטת רב פפא)