זכירת יציאת מצרים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מצות הזכרת יציאת מצרים בכל יום, שנאמר (שמות יג, ג): "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים" - מכאן "שמזכרים יציאת מצרים בכל יום" (מכילתא שם).