זמן המוות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

  • אדם אינו מטמא, עד שתצא נפשו. ואפלו מגיד, ואפלו גוסס... וכן בהמה וחיה אינן מטמאין, עד שתצא נפשם. התזו ראשיהם , אף על פי שמפרכסין, טמאין, כגון זנב של הלטאה שהיא מפרכסת.
  • אין מעידין אלא עד שתצא נפשו ואפי' ראוהו מגוייד וצלוב והחיה אוכלת בו אין מעידין אלא עד ג' ימים ר' יהודה בן בבא אומר לא כל האדם ולא כל המקום ולא כל השעות שוין