חג שהחודש מתכסה בו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ראש השנה, שאין הלבנה נראית בו.


נאמר בתהלים (פא, ד): "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו" ודרשו חז"ל: "איזהו חג, שהחודש (הירח) מתכסה בו? הוי אומר: זה ראש השנה". כלומר, בראש השנה, שהוא ראש חודש, הירח מכוסה ואינו נראה.