Difference between revisions of "חובות הלבבות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (/* פירושים[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=38062&st=&pgnum=10] אתר היברובוקס: ספר חובות הלבבות, מוגה ומתוקן עפיי המקור הערבי עם מבוא והערות מאת ד״ר א׳ צפרונ...)
Line 15: Line 15:
 
*'''"טוב הלבנון"''' לר׳ ישראל בד׳ משה סג״ל מזאמושטש.
 
*'''"טוב הלבנון"''' לר׳ ישראל בד׳ משה סג״ל מזאמושטש.
 
*'''"פת לחם"''' לר׳ חיים אברהם בד׳ אריה ליב כ״ץ מ״מ במוהליב.
 
*'''"פת לחם"''' לר׳ חיים אברהם בד׳ אריה ליב כ״ץ מ״מ במוהליב.
*'''"נאדד בקדש"''' למ׳ משה במ׳ דאובן דיין ביורבארג.
+
*'''"נאדר בקדש"''' למ׳ משה במ׳ דאובן דיין ביורבארג.
 
 
  
 
== קישורים חיצוניים ==
 
== קישורים חיצוניים ==

Revision as of 20:38, 19 May 2013

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

שער הספר, דפוס מנטובה

ספרו האמוני של רבינו בחיי ב"ר יוסף אבן פקודה מספרד.

הספר מחולק לשערים ע"פ נושאים, ובראשו 'שער הייחוד' שעוסק בעיקר בהוכחות פילוסופיות למציאות ה'. הוא תורגם לעברית בידי ר' יהודה אבן תבון, ועוד בימי הביניים תורגם לשפות רבות אחרות. תרגום אבן תיבון נדפס לראשונה בשנת ר"ן בנאפולי, ומאז פעמים רבות. הרב יוסף קאפח תרגם בדורנו את הספר מחדש מהמקור הערבי.

השערים: שער הייחוד, שער הבחינה, שער עבודת האלוקים, שער הביטחון, שער יחוד המעשה, שער הכניעה, שער התשובה, שער חשבון הנפש, שער הפרישות, שער אהבת ה'.

שער היחוד

שער היחוד עוסק בה' ואחדותו בחקירה שכלית. רבים התנגדו ללימוד חלק זה של הספר כיון שלפי שיטתם אין לחקור חקירות שכליות באמונה. דברי רבים מהמתנגדים צוטטו בהקדמת פירוש לב טוב לשער זה.

פירושים[1]

  • "מנוח הלבבות" לה"ג (להגאון מורנו) מנוח בענדיל במה"ו שמריה.
  • "מרפא לנפש" לר׳ רפאל בר׳ זכריה מענדל דיין בפרנקפורט דאודר.
  • "טוב הלבנון" לר׳ ישראל בד׳ משה סג״ל מזאמושטש.
  • "פת לחם" לר׳ חיים אברהם בד׳ אריה ליב כ״ץ מ״מ במוהליב.
  • "נאדר בקדש" למ׳ משה במ׳ דאובן דיין ביורבארג.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. [1] אתר היברובוקס: ספר חובות הלבבות, מוגה ומתוקן עפיי המקור הערבי עם מבוא והערות מאת ד״ר א׳ צפרוני
  2. המאמר מתמקד במשנתו של בעל חובות הלבבות.