חומרא דאתיא לידי קולא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חומרא דאתיא לידי קולא - חומרה שתבוא לידי הקלה.

כלומר אין להחמיר בדבר חומרה שעשוייה לגרום בהמשך לטעות בעקבותיה להקל בדבר שאין להקל בו.

לדוגמה: כתב הבית יוסף בסימן פז, שאין להחמיר במליחת ביצים שנמצאו בעופות כשהן גמורות (ראה שם מה הכוונה גמורות), משום שזה עשוי להביא לקולה בדבר שטעות להקל בו, למולחן עם בשר, ובזה תאסרנה כיון שתבלענה מדם הבשר.