חזקת קניין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מעשה שעושה הקונה בגוף הקרקע כדי לקנותה.


חזקה היא אחד מהדרכים שהקרקעות נקנות בהן, שאם עשה מעשה בגוף הקרקע, כגון, שנעל או גדר או פרץ, הרי היא נקנית לו, בין במכירה, בין במתנה, בין בירושה, בין בהפקר, בין בחלוקת השותפות ובין בשכירות.


כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ונקנה אף הוא בחזקה.