טועה בדבר מצוה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם שבא לעשות מצוה ובטעות עשה עבירה, כגון שבא למול בשבת תינוק שזמן מילתו חל בשבת, ובטעות מל תינוק אחר שאין זמן מילתו חל בשבת ואסור למולו בשבת.


הטועה בדבר מצוה - פטור מהבאת קרבן.