טלטול בגופו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

היתר חכמים לטלטל מוקצה בשבת באופן שאינו מטלטלו בידו אלא בשאר אבריו, כגון על ידי דחיפת המוקצה ברגלו, בפיו, במרפקו וכדומה.

אם החפץ הינו מוקצה מחמת חסרון כיס, ראוי להחמיר שלא לטלטלו אפילו בגופו. לדוגמא: מי ששכח סכין של שחיטה על השולחן, ראוי להחמיר שלא ליטלו אפילו בגופו.


טעם[edit]

טעם ההיתר הוא, לפי שאין דרך טלטול בכך.

דוגמאות[edit]

  • מי ששכח על מדף הספרים קופת צדקה באופן שנחסמה הגישה לספרים, מותר לו ליטלה במרפקו למקום אחר.
  • מעטפה שיש בה שטרי כסף שנשכחה בתיבת הדואר, מותר ליטלה בפיו כדי שלא יבוא לידי הפסד.