יקום פורקן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שתי תפילות בלשון הארמית, הנאמרות בקהילות אשכנז בשבת, לאחר ההפטרה, לפני תפילת מוסף.


התפילה הראשונה מכילה ברכה לראשי הגלויות, לגדולי תורה, לראשי ישיבות, לדייני ישראל ולכל תלמידי החכמים העוסקים בתורה. התפילה השניה מכילה ברכה לכל בני הקהילה ובני משפחותיהם.

נוסח התפילות[edit]

ברכה לראשי העם[edit]

יקום פורקן מן שמיא חנא וחסדא ורחמי וחיי אריכי ומזוני רויחי וסיעתא דשמיא ובריות גופא ונהורא מעליא זרעא חיה וקימא זרעא די לא יפסוק ודי לא יבטול מפתגמי אורייתא למרנן ורבנן חבורתא קדישתא די בארעא דישראל ודי בבבל. לרישי כלה, לרישי גלותא, לרישי מתיבתא, לדייני די בבא לכל תלמידיהון ולכל תלמידי תלמידיהון ולכל מאן דעסקין באורייתא. מלכא דעלמא יברך יתהון יפיש חייהון ויסגא יומיהון ויתפרקון וישתזבון מן כל עקא ומן כל מרעין בישין. מרן די בשמיא יהא בסעדהון כל זמן ועידן ונאמר אמן.

תרגום הברכה לראשי העם[edit]

תקום ישועה מן השמים, חן וחסד ורחמים וחיים ארוכים ומזונות ברווח ועזרת שמים ובריאות הגוף ואור מעולה, זרע חי וקיים, זרע שלא יפסיק ולא יתבטל מדברי תורה למורינו ורבותינו החבורות הקדושות אשר בארץ ישראל ואשר בבבל, לראשי כלה (מעין ישיבה לבעלי בתים שהיתה נהוגה בימי קדם), לראשי הגלות, לראשי הישבות ולדיינים אשר בשער, לכל תלמידיהם ולכל תלמידי תלמידיהם. מלך העולם יברך אותם, יאריך חייהם ויגדיל ימיהם, ויוושעו ויגאלו מכל צרה ומכל מאורעות רעים. אדוננו שבשמים יהיה בעזרתם בכל זמן ותקופה ונאמר אמן.

ברכה לקהל[edit]

יקום פרקן מן שמיא חנא וחסדא ורחמי וחיי אריכי ומזוני רויחי וסיעתא דשמיא ובריות גופא ונהרוא מעליה זרעא חיא וקימא זרעא זי לא יפסוק ודי לא יבטול מפתגמי אורייתא לכל קהלא קדישא הדין רברביא עם זעריא טפלא ונשיא. מלכא דעלמא יברך יתכון, יפיש חייכון ויסגא יומיכון, ותתפרקון ותשתזבון מן כל עקא ומן כל מרעין בישין. מרן די בשמיא יהא בסעדכון כל זמן ועדן ונאמר אמן.

תרגום הברכה לקהל[edit]

(עד "די לא יפסוק ודי לא יבטול מפתגמי אורייתא"- זהה לתפילה לראשי העם).

(החל מ"לכל קהלא קדישא")- לכל הקהל הקדוש הזה, גדולים עם קטנים, טף ונשים. מלך העלום יברך אתכם, יאריך חייכם ויגדיל ימיכם, ותושעו ותגאלו מכל צרה ומכל מאורעות רעים. אדוננו שבשמים יהא בעזרתכם בכל זמן וצקופה ונאמר אמן.