כלל ופרט וכלל

From ויקישיבה
Revision as of 22:57, 19 March 2020 by Wikiboss (talk | contribs) (ביטול גרסה 138498 של 109.65.1.145 (שיחה))
Jump to navigation Jump to search

כלל ופרט וכלל הוא אחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, המובאת בברייתא של ר' ישמעאל. כאשר בפסוק מופיע "כלל", דהיינו לימוד לדבר כללי ולא ספציפי, לאחר מכן "פרט", דהיינו דוגמא לדבר ספציפי, ולאחר מכן שוב "כלל", אנו דורשים שיש לרבות ביחס לדין הנאמר בפסוק כל דבר הדומה לפרט, ולא רק את הפרט עצמו.

דוגמא

נאמר "ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה" (שמות כה, לא). חכמים (מנחות כח:) דורשים את הפסוק בדרך של "כלל ופרט וכלל" באופן הבא: "ועשית מנורת" - זהו כלל, היות ואין הגבלה בפסוק לחומר מסויים ממנו צריכה להיות עשויה המנורה. "זהב טהור" - זהו פרט מסויים שרק ממנו עושים את המנורה. "מקשה תיעשה המנורה" - זהו שוב כלל שאינו מפרט ממה לעשות את המנורה. חכמים דורשים מכאן שניתן לעשות את המנורה מכל מיני המתכות הקיימים, היות ואנו מרבים כל מה שדומה (אותו הסוג) לפרט - זהב.


המחלוקת בו

לפי רבי ישמעאל דורשים כלל ופרט וכלל, אך לפי רבי עקיבא דורשים "ריבוי ומיעוט וריבוי".

ראה גם

ריבוי מיעוט וריבוי.