כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת

From ויקישיבה
Revision as of 23:10, 27 March 2018 by Shyk (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת היא מימרה המובאת בגמרא במסכת גיטין דף נז עמוד ב. היא עוסקת בפער האינסופי בין חכמתנו לחכמת חז"ל. הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשנה מפרש את כוונת המימרה הזו: "...ואין לך צואה רותחת גדולה מן הכסילות, אשר השיאתו להלעיג".

ראה עוד[edit]