מוסיף מן החול על הקודש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נוהג בחול הסמוך לקודש כבקודש.


חובה להוסיף מן החול על הקודש בכניסתו וביציאתו של יום השבת, יום טוב ויום הכיפורים.


במצות יום הכיפורים נאמר בתורה (ויקרא כג, לב): "שבת שבתון היא לכם, ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב - מערב עד ערב תשבתו שבתכם", וביארו חז"ל, כי התורה הזכירה את התשיעי לחודש, אף על פי שאין עיקר קדושת היום, אלא בעשור בו, כדי להורותינו, כי מצות עשה להוסיף מן החול על הקודש, ולנהוג גם בתוספת זו כבעיקרו של יום. והוכיחו עוד מן המקרא הזה, כי כשם שצריך להוסיף מן החול על הקודש בכניסת היום, כן יש להוסיף בסופו; וכשם שחובה להוסיף ביום הכיפורים, בו נאמר דין תוספת, כן בכל הימים שנקראו שבת כיום הכיפורים, דהיינו בשבתות ובימים טובים, חובה להוסיף מן החול על הקודש בכניסתם וביציאתם.