מותר נזירים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כסף שנותר ממעות שנאספו לשם קניית קרבנות לצורך נזירים עניים. האוספים מעות כדי לקנות בהן קרבנות לנזירים עניים, ונותרו מן המעות הללו, במעות העודפות יקנו קרבנות לנזירים אחרים.