Changes

Jump to navigation Jump to search

שלוש השבועות

4 bytes added, 00:36, 29 March 2016
תיקון לקישורים
*[[הרב שלמה אבינר]], '''שלא יעלו בחומה''' (לרוב מצורף לספר "הלכות משיח לרמב"ם").
*[[הרב ישכר שלמה טייכטל]], '''[[אם הבנים שמחה]]'''
* [[הרב רבי יואל טייטלבוים]], האדמו"ר מ[[סאטמר]], [http://mysatmar.com/docs/shite_hakdoshe'''ויואל משה'''] - מאמר ג' השבועות.
* הרב ש. הכהן וינגרטן, '''השבעתי אתכם'''
* [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]], '''בענין החומה בכללה''' (אגרת), מתוך : "דגל ירושלים- בטאונה התורני של [[ישיבת ירושלים לצעירים]], חלק ז' [[ירושלים]] תש"ע, עמ' 53-54.
* [http://studioin3d.wix.com/yalkuthisbaatiotchem ילקוט השבעתי אתכם] - ליקוט של ראשונים ואחרונים בסוגיית שלש השבועות
[[קטגוריה:ארץ ישראל]]

Navigation menu