Changes

Jump to navigation Jump to search
תלמידיו
*[[הרב ראובן אלבז]] מ[[ירושלים]], ראש ישיבת "אור החיים".
*[[הרב יעקב יוסף]] מ[[ירושלים]], ראש מוסדות "חזון יעקב" ורב שכונת גבעת משה בעיה"ק ירושלים ת"ו.
* [[הרב יעקב חיים סופר(השני)]] מ[[ירושלים]], ראש ישיבת [[כף החיים]].
*[[הרב אהרן ירחי]] מ[[ירושלים]].
*[[הרב צבי עידאן]] מ[[ירושלים]].

Navigation menu