Changes

Jump to navigation Jump to search

הקוראן

101 bytes added, 14 May
no edit summary
מתוך ה[[ויקיפדיה העברית]]; הקוּרְאָן (ב[[אנגלית]]; The Koran, ב[[גרמנית]];Der Koran, ב[[ערבית]] القـُرْآن או القـُرْآن الكَريم ב[[יידיש]]; די קאָראַן - "הקוראן הנכבד"; בתעתיק: "אלקֻראַאן אלכַּרים") הוא ספר הקודש של דת האסלאם.
הקוראן מכיל 114 פרקים (סוּרא) המסודרים לפי גודלם, הפרקים הארוכים מופיעים בתחילת הקוראן (מלבד הפרק הראשון המכיל 7 פסוקים (אַיָהְ) בלבד), ולאחריהם באים הפרקים הקצרים.
וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום ויינשא--מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום. עד כאן לשונו.
דעת הרמב"ם שדתות הנצרות והאיסלאם הינם מכשירות את הדרך למשיח אמת מבית [[דוד המלך]] ו[[שלמה המלך]] שיכבד מאד את מלכותו של בחיר השם מלך ראשון לישראל [[שאול המלך]].

Navigation menu