Changes

Jump to navigation Jump to search

תלמוד ירושלמי

531 bytes added, 23 May
no edit summary
קטעים רבים מהירושלמי שלא היו בנוסח שלפנינו נאספו מהגניזה שבמצריים, ויצאו בשם "שרידי ירושלמי" (פרקי מבוא לספרות התלמוד עמוד 514).
== דף היומי ==
האדמו"ר מגור רבי [[שמחה בונים אלתר]] תיקן לימוד [[דף יומי]] בתלמוד ירושלמי. הוא הכריז על כך ב[[הכנסייה הגדולה|כנסייה הגדולה]] השישית של [[אגודת ישראל]] שהתקיימה בחודש טבת [[ה'תש"ם]]. המחזור הראשון של התלמוד הירושלמי החל ביום ט"ו בשבט
תש"ם. כל מחזור בדף היומי של הירושלמי אורך כארבע שנים ורבע.
==ראה גם==
*[[מפרשי הירושלמי]]
Anonymous user

Navigation menu