Changes

Jump to navigation Jump to search

כף נחת (הראשון)

22 bytes removed, 15 August
חכמי הכף-כף נחת–כף הקטורת-כף נקי–כף אחת-כף הכהן–כף הסיידים-כפי אהרן–נקי כפים-כף החיים–כף זכות, ועוד
*העשרים וארבע; ספר [[תולדות כף החיים]]
– מאת ר' [[אברהם אליעזר סופר]] מ[[ירושלים]].
* העשרים וחמש: ספר *השמיני; ספר [[כף אחת (השני)]] – מאת [[הרב יהודה]], שם ספר הנמצא ביד ר' [[מענדיל לאנדעסבערג]] ב[[קרעמניץ]] "חסר שער", וכתב וזו לשונו "כך היה כתוב בשער"; '''כף אחת עשרה זהב מליאה''', הגהות נוגהות מאירות ומזהירות, שחיבר הרבני הר' '''יהודה''' ז"ל הוא הפיוט [[אלה אזכרה]] המורדף ממצבו גבול הדורות, ועתה הוקם על בפירוש ענייניו ופתרון מילותיו ובביאור סגנון מליצותיו, אמר המגיה; '''משה''' בן '''יעקב ישראל בידינגען''' מבאר המילות והפיוט הנ"ל וגם באיזה זמן היו עשרה הרוגי מלכות, עכ"ל.
*העשרים ושש; ספר [[כף זכות]] – מאת ר' [[דוד קוג'ה]] הודפס ([[ירושלים]] [[ה'תשנ"ג]]).
*העשרים ושבע; ספר [[כף זכות]] – מאת ר' [[משה דיסקין]] מ[[ירושלים]].
2,142
edits

Navigation menu