Changes

Jump to navigation Jump to search

תרומת הלשכה

3,378 bytes added, 19:39, 26 May 2009
no edit summary
מכסת השקלים שהופרשה מן השקלים שנשמרו בלשכה מיוחדת ב[[מקדש]] לקניית קרבנות ציבור.

בזמן ש[[בית המקדש]] היה קיים, היה חייב כל אדם מישראל לתת [[מחצית השקל]] בכל שנה לצורך קרבנות ציבור: [[תמיד]]ים, מוספים, [[עומר]], [[שתי הלחם]], [[לחם הפנים]] ועוד. את השקלים היו מכניסים ללשכה מיוחדת במקדש. שלוש פעמים בשנה - לפני החגים: [[פסח]], [[שבועות]] ו[[סוכות]] - היו ממלאים מן השקלים שבלשכה שלוש קופות גדולות {{מקור|(שכל אחת מהן היתה בקיבולת של שלוש סאים)}} ומן השקלים הללו היו קונים קרבנות ציבור<ref> כן דעת רוב המפרשים. ברם, לדעת ה[[רמב"ם]], תחילה היו ממלאים מן השקלים שבלשכה שלוש קופות גדולות (שכל אחת מהן היתה בקיבולת של תשע סאים); ובשלושה זמנים בשנה, היו ממלאים שלוש קופות קטנות (שכל אחת מהן היתה בקיבולת של שלוש סאים) מאותן שלוש הקופות הגדולות, ומן השקלים שבקופות הקטנות היו קונים קרבנות ציבור.</ref>.

על הקופות היה רשום: אל"ף, בי"ת, גימ"ל - לדעות אחרות היה רשום: אלפ"א, בית"א, גמל"א - כדי שידעו איזו קופה נתרמה ראשונה, וממנה היו קונים תחילה את קרבנות הציבור. לאחר שאזלו השקלים שבקופה הראשונה, היו קונים מן השקלים שבקופה השניה, ולאחר מכן - מן השקלים שבקופה השלישית.

מן השקלים שנותרו בלשכה לאחר שנתרמה תרומת הלשכה היו עושים:

* "כבש פרה" - כמין גשר משופע, נטוי מ[[הר הבית]] להר המשחה, שעליו היו עוברים הכהן השורף את ה[[פרה אדומה]], הפרה האדומה וכל המסייעים והמטפלים בה, מפני חשש של "[[קבר התהום]]".

* "כבש שעיר המשתלח" - כמין גשר משופע, נטוי מן העזרה ועד לחוץ לעיר, שעליו היו מוציאים את ה[[שעיר המשתלח]], כדי להגן על המוליך את השעיר מפני אותם אנשים שהיו תולשים את שערו {{מקור|(של המוליך)}} כדי למהרו, שלא ישהה את עוונותיהם של ישראל.

* "[[לשון של זהורית]]" - רצועה של צמר צבוע באדום, שאותה היו קושרים בין קרניו של השעיר המשתלח לעזאזל ובצווארו של השעיר שעלה עליו הגורל "לשם".

* תיקון "אמת המים" - תיקון תעלת המים העוברת ב[[עזרה]] ויורדת לנחל קדרון.

* תיקון חומת העיר ומגדליה.

* צרכי העיר, כגון: חפירת בורות, שיחין ומערות; תיקון רחובות העיר ושווקיה; שמירה על העיר ועוד.

==הערות שוליים==
<references />

[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
[[קטגוריה: מקדש וקרבנות]]
מבוקר
126
edits

Navigation menu