Changes

Jump to navigation Jump to search

ישיבה

1,654 bytes added, 21:53, 31 May 2009
no edit summary
* תנוחה נוחה לאדם בה הוא אינו עומד אך גם אינו שוכב. רבים מבצעים תנוחה זו על גבי כסאות, והמדקדקים מבצעים פעולה זו על ספות עור מרופדות. בעת הצורך ניתן לבצע את הפעולה גם על הרצפה. בארצות המזרח בעיקר נהגו לשבת על מחצלות. * הישיבה היא מוסד לימודי יהודי המשריש את ערכי היהדות של התורה בתלמיד היהודי. הישיבה הראשונה בעולם היתה ישיבת שם ועבר. ישיבות החלו להתפתח בעיקר בתקופת ה[[תלמוד]] בה היה לראש הישיבה (ריש מתיבתא) סמכות גדולה, שהמשיכה עד ימי הגאונים, בהם היו 2 ראשי ישיבות, בבבל ובסורא ששלטו על העולם היהודי. ישיבה נוספת (עם השפעה פחותה) היתה ישיבת "גאון יעקב" שבארץ ישראל. הישיבה מציעה סדר לימוד יומי של שיעורים במגוון נושאים מעולם התורה, העבודה הפנימית, שיעורי גמראוכו' המנוהלים ע"י רבני הישיבה. ישיבות במתכונת המודרנית החלו להתפתח במאות האחרונות בליטא - ובהם אם הישיבות - "וולוז'ין". כיום הישיבה הגדולה ביותר היא ישיבת "מיר" שב[[ירושלים]]. בעולם הדתי לאומי נחשבת ישיבת [[מרכז הרב]] כאם הישיבות הדתיות לאומיות - ממנה פרשה ישיבת הר המור. מבנה ישיבות נוסף הקיים בציבור הדתי לאומי הוא "ישיבת הסדר" - בה ע"פ הסדר עם הצבא מתגייסים התלמידים רק לאחר לימוד בישיבה. קיימות גם ישיבות קטנות לצעירים. בציבור הדתי לאומי מקובלות ישיבות תיכוניות.
מבוקר
126
edits

Navigation menu