Changes

Jump to navigation Jump to search

מסכת פאה

26 bytes added, 11:42, 26 June 2009
no edit summary
'''מסכת פיאה''' היא ה[[מסכת]] השנייה ב[[סדר זרעים]]. ככל המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת [[ברכות]]) על מסכת זו אין [[תלמוד בבלי]] אלא רק [[משנה]], [[תוספתא]] ו[[תלמוד ירושלמי]]. המסכת עוסקת ב[[מצווה|מצוות]] פאה (הקצאת חלק מהקמה ב[[שדה (חקלאות)|שדה]] (עוד לפני הקציר) עבור עניי העם) ושאר [[מתנות עניים]]. במסכת מפורטות ההלכות הקשורות במצווה, כמו למי מותר לקחת מהפיאה, מה גדלו של החלק שצריכים להקצות לפיאה, מתי מותר לעניים לקחת מהפאה, וכדומה. בתלמוד הירושלמי הפרק הראשון של מסכת זו כולל בתוכו הלכות תלמוד תורה ו[[איסור לשון הרע|לשון הרע]] ועיקרו כולל דברי מוסר.
==מיקומה של המסכת==
==משניות מיוחדות==
המשנה הראשונה במסכת פאה נאמרת בבחלק מנוסחי ה[[תפילה (יהדות)|תפילה]] לאחר [[ברכות התורה]] כמייצגת את המשנה. המשנה עוסקת במצוות שאין להם כמות מינימלית מה[[תורה]] ומציינת דרך אגב מצוות שיש להם שכר גם בבעולם הזה וגם ב[[עולם הבא]].
:"אלו דברים שאין להם שיעור: הפיאה, וה[[ביכורים]], והריאיון, וגמילות חסדים, ותלמוד תורה. ואלו דברים שאדם אוכל מפירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא: [[כיבוד אב ואם]], ו[[גמילות חסדים]], והבאת שלום בין אדם לחברו; ותלמוד תורה כנגד כולם." (מסכת פאה א, א)
287

edits

Navigation menu