Changes

Jump to navigation Jump to search

רבי אלעזר אזכרי

65 bytes added, 09:56, 23 September 2011
no edit summary
'''רבי אליעזר אזכרי''' היה מקובל והוגה דעות מרבני [[צפת]] בזמן [[רבי יוסף קארו]] ו[[האר"י]], בעל[[ספר חרדים]]. המתמקד בשלשה דברים, [[אהבת ה']], מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני ה[[תשובה]].
בספרו בפרק לד, כתב את הפיוט הידוע [[ידיד נפש]].
[[קטגוריה:אחרונים]]
[[קטגוריה:הוגי דעות]]
[[קטגוריה:מקובלים]]
[[קטגוריה:חכמי צפת]]

Navigation menu