Changes

Jump to navigation Jump to search

אבצן מבית לחם

70 bytes added, 08:51, 21 May 2012
עידון נוסח
==זיהויו במדרש==
בגמרא ({{מקור|בבלי:בבא בתרא צא א$בבלי בבא בתרא צא, א}}) מובא שאבצן הוא [[בועז]]. דבר זה הגיוני, מכמה סיבותישנן כמה עובדות שמתאימות עם דברי המדרש:
• בועז חי בימי שפוט השופטים, ככתוב בפתיחת [[מגילת רות]].
• שניהם היו אנשים חשובים ומקובלים, וגרו בבית לחם.
מצד שניאמנם ישנה קושיה, שהרי ע"פ המדרש שם, כל בניו ובנותיו של אבצן מתו בחייו, כיון שלא זימן את מנוח, אבי שמשון לסעודות חיתון בניו - כיון שמנוח היה עקר, ואבצן ידע שלא יוכל לגמול לו בהזמנות דומות. דבר זה לא מתיישב עם המדרש שבועז מת מיד אחרי שעיבר את [[רות]], כלומר: בנו עובד נפטר אחריו.{{דרוש מקור}}
{{שופטים}}
[[קטגוריה: שופטים]]
Bureaucrats, Administrators, מבוקר, משתמשים עם גישה לאנציקלופדיה תלמודית
847

edits

Navigation menu