Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב ישראל מאיר לאו

2 bytes added, 17:18, 9 July 2012
no edit summary
'''הרב ישראל מאיר לאו''' הוא רבה הראשי של [[תל אביב]]-[[יפו]], ולשעבר [[הרבנות הראשית לישראל|הרב הראשי האשכנזי לישראל]].
אביו היה [[הרב משה חיים לאו]]- רבה של פיעטרקוב, שנרצח בשואה. לאחר ששרד את ממחנה ההשמדה בוכנוולד, עלה לארץ כילד בודד והתגורר אצל אחיו. הוא למד ב[[ישיבת קול תורה]] אצל [[הרב שלמה זלמן אויערבאך]] ו[[הרב גדליה אייזמן]], ב[[ישיבת כנסת חזקיהו]] בכפר חסידים וב[[ישיב ישיבת פוניבז']] ב[[בני ברק]]. נשא את חיה איטה (חיטה), בתו של [[הרב יצחק ידידיה פרנקל]], רבה של תל אביב.
לאחר פטירתו חמיו, החל לכהן תחתיו כרבה האשכנזי של העיר, ובשנת תשנ"ג התמנה לכהן כרב הראשי האשכנזי לישראל, לצד [[הרב אליהו בקשי דורון]]. בשנת תשס"ג הסתיימה כהונתו, והוא חזר לכהן כרבה של תל אביב- יפו. בנוסף, מכהן כיו"ר "יד ושם". ידוע כנואם מוכשר.

Navigation menu