Changes

Jump to navigation Jump to search

רבי שלמה איגר

140 bytes added, 13:50, 30 May 2013
*'''גליון מהרש"א''' על הש"ס.
*'''[[שו"ת]] ר"ש איגר'''- פסקים וכתבים, בהוצאת [[מוסד הרב קוק]].
*'''ספר העיקרים'''- ביאורים בעיקרי ההלכות. יצא לאור בהוצאת מוסד הרב קוקעם הערות, מראי מקומות וביאוים מאת הרב יהושע קצנלנבוגן.
{{מיון רגיל:איגר שלמה}}

Navigation menu