מילון הראי"ה:נשמת העולם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אור החיים של השכינה האלהית [א' צ]. הנשמה האלהית, אצילות השכינה, מלכות שמים, העשירה המתפשטת [עפ"י א' צח]. כנסת ישראל, נשמת העמים כולם, הודם תפארתם וברכתם [קובץ ז קסט]. פנימיות העולם ואצילותו [שי' ד סדרה ב - תשל"ג 6].

נשמת העולמים[edit]

חֵי העולמים [א"ק ב שמז]. אור ד' [קבצ' ב קנה]. אור ד' בעולמו, אור־השכינה, הוד האידיאליות האלהית החיה בכל [שם שסח].

נשמת חֵי העולמים[edit]

נשמת כל היקום, כל היש [קובץ ו סד].

נשמת כל האצילית[edit]

אור חֵי־העולמים, הטוב הכללי, הטוב האלהי השורה בעולמות כולם [עפ"י א"ש פרק ב].

הנשמה הכללית של כל נשמות החיים[edit]

האור המחיה את כל העולמים, והתכונה המקימת את כל בניניהם החמריים והרוחניים, וכל כליהם, והתלבשויותיהם המפורטות [ע"ר א ח]. ע"ע נשמת ההויה.